Kolibříci

Schůzky dětí ve věku 1. prvního stupně ZŠ se konají pod vedením vždy jedné dvojice našich vedoucích každé druhé úterý od 17:15 do 18:45 hodin. Se zamyšleními vypomáhají Josífek Dvořák a Soňa Sílová.

Během školního roku 2023/2024 chceme na schůzkách postupně probrat všechny body zákona KP. V druhé části schůzky vždy probíhají různé sportovní či kreativní aktivity, tak aby si každý mohl vybrat jaký program je pro něj zajímavý. 

Instagram

.