Historie oddílu

1996

Oddíl byl poprvé oficiálně zaregistrován v rámci Klubu Pathfinder (počet registrovaných členů 32). Oddíl byl pojmenován podle přezdívky svého zakladatele a vedoucího oddílu Jaroslava Bartoše.
V létě proběhl první oddílový tábor a to na chatě ve Rtyni v Podkrkonoší. Nesl se v indiánském duchu. V táborovém týmu byli vedle „Penguina“ a pastora Radka Jonczyho ještě Standa a Táňa Tumisovi, Lucie Balcarová, Jana Komárková, Hana Mervartová a Vlasta Jonczyová. V prosinci se uskutečnila akce v Berouně, v rámci níž vystoupily děti v místním sboru s odpoledním programem.

1997

Počet registrovaných členů oddílu se zvýšil na 52. Proběhl letní oddílový tábor ve Rtyni v Podkrkonoší. Byla zahájena tradice pořádání výletů (pro děti i jejich rodiče), jejichž organizátorem a plánovačem byl Jiří Veselý. 

1998

Počet registrovaných členů oddílu činil 56.  S oddílem Nazaret, který zaniká a stává se součástí oddílu Penguins, přichází Kateřina Hellebrandová. V oddíle fungují družiny Rytíři (ved. Jaroslav Bartoš a Petr Bezděkovský) a Origami (vedoucí Kateřina Hellebrandová a Lucie Balcarová).
Uskutečnil se letní tábor na Březinách. Proběhla hra po Praze, kterou pro oddíl připravila tehdejší mládež pod vedením Jana a Petra Bezděkovských

1999

V oddíle je registrováno již 71 členů. Pod vedením Kateřiny Hellebrandové se uskutečnila letní akce na Vltavě pro starší Pathfindery..   
Na jaře se oddíl poprvé zúčastnil akce 12 klíčů, jehož organizátory byli Michal „Slameček“ Voráč a manželé Bouškovi.

2000

Počet registrovaných členů oddílu se opět maličko zvýšil a to na 79 členů. V oddíle v tu dobu dále fungují družiny starších holek Origami (vedoucí Lucie Balcarová, rádce Martina Bartošová) a starších kluků Rytíři (vedoucí David Špinar, rádce Ondřej Bouška)
Na chatě na Zásadě proběhl tábor pro menší děti (hl. vedoucí Radek Jonczy). K účasti na něm byli jen několik týdnů před akcí osloveni Jan a Jitka Bezděkovští. Od září se pak oba stali (spolu s Jaroslavem Bartošem) vedoucími nově vzniklé družiny Kolibříci. Po letní akci starších Pathfinderů vzniká mládežnická skupina Veverky a to pod vedením Kateřiny Helllebrandové a Petra Bezděkovského. 

2001

V oddíle je registrováno 82 členů. Struktura oddílu zůstává nezměněna. V září se k týmu vedoucích Kolibříků připojuje Stanislava Sotlová, čímž začíná doposud trvající spolupráce s berounskými Pathfindery.
Na nové chatě Karolína ve Rtyni v Podkrkonoší proběhl letní tábor pro Kolibříky. Táborová hra, kterou poprvé připravil Jan Bezděkovský, se jmenovala Ostrov pokladů. Děti ze zbývajících dvou družin se jako každý rok zúčastnily Tábora ZS pod vedením Kateřina Hellebrandové.
V novém školním roce byl na schůzkách družiny Kolibříků zahájen celoroční program Po stopách Jacka Londona. V rámci tohoto programu proběhly 2 výlety (na Okoř a do Hrusic/Ondřejova).
V rámci programu družin Origami a Rytíři proběhlo několik víkendových akcí (např. vandr do Brd nebo na Kokořínsko).

2002

Počet registrovaných členů oddílu činil 102. Z toho 55 tzv. Ačkařů (= děti do 16 let a jejich vedoucí - družiny Kolibříci, Origami a Rytíři) a 47 tzv. Bečkařů (= děti 16 let a více - Veverky, MKD a někteří z KD).
Letní tábor pro Kolibříky se poprvé uskutečnil na tábořišti Raspenava. Tábor představoval vyvrcholení celoročního programu na schůzkách této družiny a nesl se ve znamení rýžování zlata na Aljašce. Ještě před tím se v červnu uskutečnila v Měňanech (na zahradě u Sotlů) první (a dnes již zcela tradiční) předtáborová akce. 
Vzhledem k velkému počtu dětí (přes 20) došlo v novém školním roce k rozdělení družiny Kolibříků na „starší“ a „mladší“ Kolibříky. K týmu vedoucích/rádců Kolibříků se přidává Lenka Lukáčová (tehdy Kohútová) a Miroslav Macháň. Celoroční program pro obě družiny Kolibříků nese název Alvaréz.

2003

Bylo zaregistrováno 96 členů. Pravidelných schůzek se zúčastňují i neregistrováni (přibližně 25 až 30 lidí). Vedoucích v oddíle je 12, z toho aktivně pracujících 8. Tři z vedoucích absolvovali Vůdcovský kurz (státem uznávaný kurz pro práci s dětmi) a 6 členů oddílu absolvovalo Rádcovský kurz.
Do září se oddíl skládal z těchto 6 družin: 

 • 1) mladší Kolibříci (děti 6-8 let) - vedoucí Jitka Bezděkovská, Stanislava Sotlová 
 • 2) starší Kolibříci děvčata (8-10 let) - vedoucí Jaroslav Bartoš, rádce Lenka Kohútová
 • 3) starší Kolibříci chlapci (8-10 let) - vedoucí Jan Bezděkovský, rádce Miroslav Macháň
 • 4) Origami (děvčata 10-15 let) - vedoucí Lucie Špinarová, rádce Martina Bartošová
 • 5) Rytíři (chlapci 10-15 let) - vedoucí David Špinar, rádce Ondřej Bouška 
 • 6) Veverky (smíšená družina mládežníků - spadá pod oddělení mládeže) - vedoucí Kateřina Hellebrandová, Petr Bezděkovský

Na letním táboře pro Kolibříky v Raspenavě vyvrcholila celoroční hra Alvaréz. Po prázdninách od září došlo k přesunům. Čas nelze zastavit, děti stárnou, a tak jeho zásluhou vznikly nové družiny.  Z tří družin Kolibříků zůstala jedna družina Kolibříci (chlapci a děvčata ve  věku 6-9 let), jejich vedoucí byla Stanislava Sotlová a rádcem Miroslav Macháň, kterého později vystřídal Martin Žalud. 
V oddíle nadále fungovaly družiny Origami (děvčata 9-15 let), které vedly Martina Bartošová a Alena Havlová a Rytíři (chlapci 9-15 let). Ty vedly  Jan Bezděkovský a Jaroslav Bartoš. Starší Pathfindeři (tzv. mladší mládež - smíšená družina slečen a mladíků 15 let a více) utvořili skupinu Kuny. Vedoucími byli Lucie a David Špinarovi, Martina Bartošová. Úzce s nimi spolupracuje Josef Dvořák  (duchovní na praxi) a náš kazatel Miloslav Žalud. Nadále funguje mládežnická skupina Veverky, která ve sboru mj. organizuje mládežnickou bohoslužbu (tzv. „Sobotu Veverek“)

2004

Bylo zaregistrováno 110 členů.  Vedoucích v oddíle je 12, z toho aktivně pracujících 6 a zbývajících 6 pracuje v oddělení mládeže jako vedoucí Kun a Veverek. Devět z vedoucích absolvovalo Vůdcovský kurz a 10 členů  oddílu absolvovalo Rádcovský kurz. 
V uplynulém roce došlo ke změnám ve složení oddílu. Oddíl je složen z 6 družin z toho 3 družiny tzv. Ačkařů a 2 družiny Béčkařů: 
Družiny tzv. Ačkařů

 • 1) Kolibříci (děti 6-8 let), vedoucí  Stanislava Sotlová , Martin Žalud
 • 2) Origami (děvčata 10-15 let), vedoucí do září 2004 Martina Bartošová, Alena Havlová. Od září 2004 Jan Dvořáček (Jean) a Lenka Pešková (Cácorka)
 • 3)  Rytíři (chlapci 10-15 let). Vedoucí Jaroslav Bartoš, Jan Bezděkovský

Družiny tzv. Béčkařů 

 • 1) Kuny (skupina mladší mládeže) - vedoucími David a Lucie Špinarovi a Martina Bartošová
 • 2) Veverky (skupina mládežníků) - vedoucí Kateřina Hellebrandová a Petr Bezděkovský

S těmito skupinkami úzce spolupracoval do září 2004 Josef Dvořák, kterého od září 2004  vystřídal Stanislav Slanina (kazatelé na praxi) a náš kazatel Miloslav Žalud.
Oddílem organizovaný letní tábor na Raspenavě se poprvé organizuje pod značkou „Tábor  ZS - mladší“ a účastní se jen i děti mimo náš oddíl. Táborová hra nese název Operace Rachab a nese se ve znamení výcvikového soustředění tajných služeb.

2005

Bylo zaregistrováno 111 členů, což je historicky nejvyšší počet v celé historii oddílu. 
Struktura oddílu se v zásadě nezměnila. Došlo ovšem k určité obměně týmu vedoucích.

 • 1) Kolibříci (děti 6-8 let) - vedoucí:  Jana Zvonařová, Pavel Bouška
 • 2) Origami (děvčata 10-15 let) - vedoucí Jan „Jean“ Dvořáček a Lenka „Cácorka“ Pešková
 • 3) Rytíři (chlapci 10-15 let) - vedoucí Jaroslav Bartoš a Jan Bezděkovský

Letní tábor ZS - mladší na Raspenavě probíhá pod názvem Tajemství pyramid. 

2006

Počet registrovaných členů se naposledy přehoupl přes magickou hranici 100 členů (celkem 101 členů). Do prázdnin zůstává struktura oddílu nezměněna. Oddílem organizovaný Tábor ZS - mladší se koná pod názvem Záhadné poselství z budoucnosti. Účastníci tábora jsou rozděleni do novinářských týmů, které jsou v jeho průběhu vystaveny řadě překážek. Tou patrně největší je, i dnes v myslích řady tehdejších účastníků, legendární půldenní pobyt v koncentračním táboře.
Po prázdninách je z dětí z původních družin Rytíři a Origami formována družina starších Pathfinderů (resp. Teenagerů) a to pod vedením Jana Bezděkovského a Lenky Peškové. Na podzim se koná první víkendová akce této skupiny a to na chatě Johanky Žižkové v Chrástu nad Sázavou.  

2007

V roce 2007 bylo zaregistrováno 83 členů. V oddíle fungují 2 družiny tzv. A-čkařů a to družina Kolibříci (vedoucí Jaroslav Bartoš, Jana Matoušková a Karel Kohút) a družina Teenageři (skupina mladší mládeže), které vedou společně Lenka Pešková, Jan Matoušek a Jan Bezděkovský. Na jaře se koná víkendová akce této družiny na chatě na Kokořínsku.
Letní tábor ZS - mladší je organizován poprvé ve spolupráci s oddílem Hrozinky Praha Vinohrady. Hlavním vedoucím tábora, který nese název Ztraceni v pralese, je Jan Matoušek. Poprvé o roku 2001 se tábora osobně neúčastní Jaroslav Bartoš, který si užívá s rodinou zasloužené volno.

2008

V roce 2008 bylo zaregistrováno 81 členů. Struktura oddílu i tým družinových vedoucí zůstává nezměněna.
Letní tábor ZS - mladší na Raspenavě (opět pod vedením Penguina) nesl název Mise – Tajné. V jeho průběhu se podařilo odhalit tajemství Svatého grálu. 

2009

Bylo zaregistrováno 82 členů. Oddíl nadále funguje ve struktuře dvou družin. Do týmu vedoucích družiny Kolibříci se přidávají Samuel Dolejš a Jakub Fraj.
K vedoucím družiny MMS (mladší mládež Smíchov) se přidávají Petra Stehlíková. S touto družinou spolupracují též Roman Buchtel jako oblastní kazatel KP a kazatel v nástupní praxi. V létě se uskutečnila první letní akce této družiny na chalupě Jany Markové v Kunžaku. Od této chvíli lze v souvislosti s touto družinou hovořit o tzv. „generaci Kunžak“. V tomto roce tato družina ještě zažila jarní akci v Dobřejovicích (chalupa Bezděkovských) a podzimní akci v Chrástu n. Sázavou (chalupa Žižkových).
Letní tábor ZS - mladší na Raspenavě proběhl pod vedením Stáni Sotlové a to pod názvem Hledá se nová země. Jeho účastníci se stali součástí expedice kosmonautů, která navštěvovala jednotlivé planety naší sluneční soustavy a snažila se najít příhodné místo pro život za situace vážné ekologické katastrofy naší planety Země.

2010

V roce 2010 bylo zaregistrováno 62 členů. Struktura oddílu i zůstává nezměněna. Jako rádce v družině Kolibříků nastupuje Heda Frajová, která pak v této družině pracovala až do června 2012.
Po tříleté pauze proběhla dříve tradiční předtáborová akce a to tentokrát v Chotěboři na Vysočině. Zde se v červenci uskutečnila též letní akce družiny MMS.
Oddílem organizovaný letní tábor ZS - mladší se poprvé od roku 2002 uskutečnil mimo tábořiště Raspenava. Místem jeho konání bylo tábořiště Divokého západu Hadovka poblíž Konstantinových lázní. Tábor nesl název Za pokladem krále Václava a nesl se v husitském duchu. Na posledy v roli hlavního vedoucího se jej zúčastnil Jaroslav Bartoš. V listopadu proběhla potáborová akce, v rámci níž došlo k návštěvě husitského města Tábor. 

2011

Je zaregistrováno 55 členů. Struktura oddílu zůstává nezměněna. Družina MMS opět zažila skvělý letní pobyt v Kunžaku a vydařila se i podzimní akce na chalupě Žižkových v Chrástu nad Sázavou.
Poprvé od roku 2006 se předtáborová akce uskutečnila opět v Měňanech na zahradě u Sotlů. Letní Tábor ZS proběhl na tábořišti oblasti Východní vítr v osadě Malý mlýnek u Světlé nad Sázavou. Táborová hra byla inspirována knihou Julese Verna Cesta do středu země. Hlavním vedoucím byl poprvé Jan Bezděkovský. Ten se v září ujímá pozice vedoucího oddílu, kde po neuvěřitelných 15 letech vystřídal Jaroslava „Penguina“ Bartoše. To již má oddíl za sebou první potáborovou akci pořádanou v Úhrově na Vysočině, která částečně i tematicky navazuje na letní tábor.

2012

Oddíl má 67 registrovaných členů. Do prázdnin funguje oddíl v nezměněné struktuře, po nich se starší děti z původní družiny Kolibříci scházejí ve dvou malých samostatných družinách starších kluků (vedoucí Jakub Fraj) a starších holek (vedoucí Pavla Kafková). Samotnou družinu nejmenších dětí (Kolibříků) vede Jakub Sotl. Družina mladší mládeže nově přejmenována na Penguins – Seniors (vedoucí Jan Bezděkovský a Johana Žižková) opět vyráží na letní akci do Kunžaku. V jejím rámci mj. proběhne velmi populární turnaj v ping-pongu Kunžak Open.
Probíhá celoroční hra Narnie v rámci níž se uskutečnily celkem 3 víkendové akce. Celý program vrcholí na letním táboře, který se po roce opět přesouvá na tábořiště Hadovka. Tábor nese název Plavba Jitřního poutníka a končí na potáborové akci v Úhrově.

2013

Počet registrovaných členů oddílu dále stoupl na 80. Struktura družin zůstává nezměněna. Družina Penguins - Seniors absolvuje poslední letní akci v Kunžaku. Velký dík za všechny ty zde příjemně strávené dny patří Janě Markové a jejím rodičům.
Poprvé od roku 2009 proběhl letní tábor opět na tábořišti Raspenava. Tábor, který se nesl v námořnickém duchu, se uskutečnil pod názvem Za tajemstvím Rajských ostrovů a zúčastnily se jej též děti a vedoucí z kladenského oddílu Zebry. Ještě před samotným táborem proběhly 3 tématicky související víkendovky. Tento celoroční program byl ukončen opět na potáborové akci v Uhrově.

2014

Je zaregistrováno 93 členů, což je nejvyšší počet od roku 2006. Počet aktivních družin se ovšem snížil na 2: Kolibříci (tým vedoucích rozšířila Verča Jeništová) a Starší Penguins. Mládežnická skupina již funguje pouze v rámci oddělení mládeže. Přesto většina z jejích členů je nadále v oddíle registrovaná, čímž nepřímo podporuje fungování oddílu. 
Poprvé se uskutečnil nejen tradiční Tábor ZS, ale i tábor pro starší děti Tábor ZS - Speciál, jehož hlavním vedoucím byl Jakub Fraj. Ten již začátkem roku zorganizoval též zážitkovou víkendovou akci pro starší Pathfindery v Nymburku. Oba tábory, stejně jako předtáborová a potáborová akce se tematicky odehrávaly v době starověkého Říma. 

2015

Oddíl tvoří 91 registrovaných členů a to funguje v nezměněné struktuře (tým vedoucích Kolibříků tvoří vedle Jakuba Sotla nově Tomáš Špác a rádcové Filip Hrdinka a Bianka Briššová, mezi vedoucí družiny Starších Penguins se přidává po Johaně Žižkové Pavla Kafková).   Nezměněna zůstává i základní koncepce oddílových aktivit v podobě dvou táborů (první pod názvem Případ pro Sherlocka, druhý s vojenskou tématikou), samostatné lednové víkendové akce pro starší děti v Nymburku. Nemohou samozřejmě chybět tradiční předtáborová a potáborová akce (ta se po 4 letech přesouvá do Měňan).
Na podzim probíhají samostatné družinové víkendové akce pro Starší Penguins (spojená s cyklovýletem) a pro Kolibříky. Do oddílu začíná chodit nová generace menších dětí. I z tohoto důvodu se rozsah oddílových aktivit rozšířil o kulturní a sportovní akce pro rodiče s dětmi (návštěva opery a hokeje).

2016

Počet registrovaných členů oddílu po roce opět stoupl a blíží se již magickému počtu 100 členů (96 členů). Potěšující je zájem rodičů malých dětí (od 3 let), pro které se výhledově plánuje samostatný program. Opět probíhá tradiční lednová akce pro starší v Nymburku. Její začátek je tentokrát posunut dokonce na Silvestra.
Do termínu akce k 20. výročí oddílu proběhla zimní oddílová akce v Příbrami. Děti z oddílu se též zúčastnily tradiční akce 12 klíčů. V plánu pro tento rok jsou mj. opět 2 tábory. Opět by se měla uskutečnit též předtáborová a potáborová akce.

Instagram

.