Kalendář akcí 2023

Pravidelné oddílové schůzky

 • Družina Kolibříci (mladší)                  každé úterý, 17:15 – 18:45
 • Družina PS (starší)                            každé druhé úterý, 17:15 – 18:45

Akce oddílu pro děti a vedoucí

 • 17. - 19.2.                            Víkendové setkání teenegerů JOMO (akce ČS KP)
 • 14. - 16. 4.                           Rádcovský kurz ČS I.
 • 23.4.                                    Oddílová výprava 
 • 12. – 14.5.                           Robinzonáda
 • 9. – 11.6.                             Víkendové setkání teenegerů JOMO (akce ČS KP)
 • 23. – 25.6.                           Předtáborové setkání    
 • 16. – 23.7.                           Tábor ZS
 • 30.7. - 7.8.                           Camporee ČSU Německo
 • 9. – 18.8.                             Tábor Táborové osady Petrklíč (akce KC Petrklíč - s podporou Oddílu Penguins)
 • 20.8. - 27.8.                         Rádcovský kurz ČS II.
 • 8. - 10. 9.                             Potáborové setkání
 • 13. - 15.10.                          Rádcovský kurz ČS III.     
 • 3. – 5.11.                             Múzička ČS KP
 • 17. - 19.11.                          Víkendové setkání teenegerů JOMO (akce ČS KP) 
 • 8. – 10.12.                           Sněm KP
Instagram

.