Kalendář akcí 2019

Odkaz na kalendář akcí Českého sdružení Klubu Pathfinder

Pravidelné oddílové schůzky

 • Družina Kolibříci (mladší)                  každé úterý, 17:15 – 18:45
 • Družina PS (starší)                             každé druhé úterý, 17:15 – 18:45

Akce oddílu

 • 22. - 24. února 2019                          Rádcovský speciál ČS KP (rádci)
 • 2. března 2019                                  Zlatá kostka (děti 6 až 15 let)
 • 6. - 7. dubna 2019                            12 klíčů (děti 6 až 15 let)
 • 10. - 12. května 2019                        Robinzonáda (děti 6 až 15 let)
 • 14. – 16. června 2019                       Předtáborové setkání (děti 6 až 15 let)
 • 30. června – 7. července 2019         Tábor ZS (děti 6 až 15 let) - ZMĚNA TERMÍNU!
 • 24. července – 4. srpna 2019           Camporee EUD Portugalsko (děti 10 až 15 let)
 • 5. – 8. září 2019                                Zdravotnický kurz (vedoucí)
 • 20. – 22. září 2019                            Potáborové setkání (děti 6 až 15 let)
 • 25. – 29. září 2019                            Vůdcovský speciál ČS KP (vedoucí)
 • 18. - 20. října 2019                            Lesní škola (vedoucí)
 • říjen/listopad 2019                            Akce mladší
 • říjen/listopad 2019                            Akce starší
 • 2. listopadu 2019                              Múzička (děti 6 až 15 let + rodiče)
 • 3. listopadu 2019                              Drakiáda (děti 6 až 15 let + rodiče)
 • 17. listopadu 2019                            Stezka písmáků – finále (děti 6 až 15 let + rodiče)
 • 6. – 8. prosince 2019                        Výroční setkání ČS KP (vedoucí + rádci)
Instagram

.