Klub Pathfinder

Zapsaný spolek dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad. Při své činnosti spolupracuje Klub Pathfinder, z.s. se státními orgány a institucemi a rovněž s dalšími organizacemi podobného zaměření - např. Junák.

Klub Pathfinder je držitelem čestného titulu "Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží". Jde o oceněním dlouholeté kvalitní práce v této oblasti a zároveň přitakáním k jasné vizi a plánům do příštích let. Je potvrzením poctivého a přehledného nakládání s finančními prostředky.

Nejmenší organizační jednotkou Klubu Pathfinder je oddíl. Náš oddíl nesoucí název Penguins v tuto chvíli tvoří dvě družiny. První družinou jsou Kolibříci, což jsou děti ve věku 6 až 11 let. Ve druhé družině - Penguins Seniors, se schází děti ve věku od 12 let výš. Schůzky se konají v prostorách Sboru CASD Praha Smíchov každé druhé úterý od 17:15 do 18:45 hodin. Více o historii našeho oddílu ZDE a konkrétně o jednotlivých družinách ZDE.

Činnost oddílů ve stejné lokalitě zaštiťují oblasti - v našem případě je to oblast Zlatý střed, která sdružuje oddíly v Praze a okolí.

 

Instagram

.

Adresa

Peroutkova 57
150 00 Praha 5

Bankovní spojení:
2334328021/3030
jan.bezdekovsky@pathfinder.cz
Vytvořeno službou Webnode