Verš pro rok 2020

Na konci novoročního programu, na jehož organizaci jsme se podíleli i my, jsme si vylosovali verš z Bible pro další rok:
 
Titovi 3, 5-7
 
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
 
Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
 
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
 

 

Instagram

.