Vedoucí schůzek

V letošním školním roce převzali vedení družiny noví vedoucí a rádci. Aby se mohli zapojit všichni, rozhodli jsme se uplatnit nový model střídání vedoucích. V jednom týdnu schůzky vede Veronika Jeništová s Filipem Hrdinkou a v dalším zase Tomáš Špác s Biankou Briššovou. Snažíme se, aby v každé dvojici byla zastoupena obě pohlaví a dětem se tak dostávalo všeho, co potřebují. Doufáme, že se tento model osvědčí.

Instagram

.