Valné shromáždění ČRDM

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se konalo Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, na které jsem se vydal spolu s předsedou KP Davidem Čančíkem. Tentokrát šlo o Valné shromáždění volební, během kterého byl volen předseda a představenstvo, do kterého mě Klub Pathfinder nominoval jako svého zástupce.

Po vyzvednutí si jednoho hlasovacího lístku, který na nás připadal (měli jsme jen jeden, protože hlas připadá na každých započatých 3 000 členů), jsme se usadili k jednacímu stolu. Po chvíli se k nám připojili zástupci Junáka v čele s jejich starostou Josefem Výprachtickým spolu s vějíři hlasovacích lístků. Pro představu – Klub Pathfinder má okolo 2 500 členů zatímco Junák okolo 50 000, takže jsme trochu jako David a Goliáš, nicméně na rozdíl od nich máme velmi vřelé vztahy a spolupracujeme na mnoha platformách – například v rámci Odboru duchovní výchovy Junáka, kde nás zastupuje místopředseda KP Roman Buchtel.

Jednání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Vyslechli jsme si zprávy o činnosti ČRDM, jejím financování a o stavu čerpání pojištění, které ČRDM sjednává pro svoje členy. Na konci nám současný předseda ČRDM Aleš Sedláček představil priority pro další období a jím navržené členy Představenstva ČRDM, mezi kterými jsem byl i já. Krátce jsme se představili a nakonec byl předseda i spolu s představenstvem jednomyslně zvolen.

Česká rada dětí a mládeže je tzv. střešní organizací, která sdružuje okolo 100 organizací pracujících s dětmi a mládeží v rámci celé ČR a zastupuje tak kolem 200 000 jednotlivých členů v těchto organizacích. Klub Pathfinder je členem ČRDM od roku 2004, využívá výhodného pojištění akcí a členů a v minulosti se účastnil i akce Bambiriáda.

Těším se na práci v novém prostředí a věřím, že zapojení KP do činnosti ČRDM bude prospěšné pro nás všechny a přinese nám mnoho nového.

Jakub Fraj, člen Výkonné rady KP a Představenstva ČRDM

Instagram

.