Jak jsme na palubě Jitřního poutníka zachraňovali sedm narnijských lordů – reportáž z letošního tábora na Hadovce

Ve dnech 29. 7. - 5. 8. se na tábořišti Hadovka u Konstantinových lázní konal týdenní tábor Pathfinderu organizovaný naším oddílem Penguins. Tak jako veškeré naše víkendové akce v průběhu celého školního roku byl i samotný tábor ve znamení Narnie. Tentokrát jsme se v ději příběhu o této tajuplné zemi posunuli do doby, kdy král Kaspián hodlal splnit svůj dávný slib, že „až Narnie získá zpět svou slávu a zavládne zde opět mír“, vydá se na velkou plavbu za osudy sedmi zdejších lordů. Ti před mnoha lety vypluli do dosud neprozkoumaných vod a nikdo od té doby neví, co se s nimi stalo.

V neděli 29. 7. jsme se dostavili na hrad Gutštejn, kde král Kaspian  (Kuba Fraj) přijal děti na palubu jako posádku lodi, což bylo následně stvrzeno podpisem pracovní smlouvy. Ze smlouvy se děti dozvěděly, jednak do jaké skupiny byly zařazeny, a jednak rozsah svých povinností. Po pěším putování do tábora si děti vymyslely názvy svých družin a také pokřiky, které pak používaly na všech nástupech. Našich šest družin si zvolilo tato pojmenování: 7 mečů, Sedum, Jednoočko, Feferonky, Krakeni a Bojové stíny.

Během týdne jsme pluli po různých tajemných ostrovech a zachraňovali ztracené narnijské lordy, nebo alespoň pátrali po jejich osudech. Každý den měly přitom děti možnost zhlédnout divadelní scén-ku v podání vedoucích, která je měla lépe vtáhnout do děje příběhu a nastínit jim, co je v příští hře bude čekat. Jednou ze zajímavých scének bylo noční stínové divadlo na motivy Eustacovy přeměny v draka.

Náš každodenní táborový program jsme zahajovali po snídani nástupem, kde se děti seznámily s tím, co je v daný den čeká. Poté jsme se sešli v hangáru na ranním zamyšlení s Růžou, který jeho obsah, stejně jako večer, propojil s táborovou hrou. Děti tak např. mohly přemýšlet o paralelách mezi významem mapy pro námořníka a významem Bible pro nás křesťany. Na příběhu o proměnění Eustacha z draka zpět v člověka jsme zase dětem demonstrovali smysl obrácení člověka a roli Boží milosti v tomto procesu.

V průběhu další části dopoledne byly pro děti připraveny workshopy (např. výtvarná činnost, lanové centrum, střelba, orientace a navigace) a v druhém bloku pak volitelné aktivity jako šerm, karetní hra Bang, Dračí doupě speciál, stavění domečků pro skřítky nebo třeba nácvik divadla.

Odpoledne po obědě a poledním klidu následovaly dvě etapy táborové hry na motivy Narnie a poté volný program. Po večeři pak proběhl nástup s vyhlášením výsledků etapovek a opět večerní zamyšlení s Růžou a hlavně spousta super písniček z našich zpěvníků.

Na táboře samozřejmě nemohla chybět noční bojovka, při níž měly děti za úkol projít po svíčkách určitou trasu a najít během ní co nejvíce kartiček s rytířskou zbrojí jednoho z narnijských šlechticů. Tradiční součástí tábora bylo i přespání v lese. Tam jsme byli nuceni se přesunout poté, co jsme se z jedné ze scének dozvěděli, že se blížíme k Temnému ostrovu, kde je úplná tma a kde se lidem zjevují jejich nejčernější noční můry (představy), které jim neumožňují usnout. Pro nás vedoucí nicméně v tu dobu určitou noční můrou byly hlavně zprávy z předpovědi počasí o blížící se bouřce. Přesto jsme nakonec vydali pokyn k opuštění tábora. Samotné přespání venku proběhlo i díky modlitbám některých vedoucích bez větších problémů. Ještě před usnutím se děti s Růžou zamýšlely nad významem působení svědomí v našich životech. 

V sobotu dopoledne proběhla dopolední pobožnost s kázáním v přírodě. Odpoledne jsme v rámci cesty na konec světa putovali opět na hrad Gutštejn, kde jsme se setkali s Aslanem. Od něho jsme se dozvěděli, že se s ním, byť v jiné podobě a pod jiným jménem, můžeme setkat i v našem běžném životě. Pak už následovala dlouho očekávaná sobotní hostina, vyhlášení konečných výsledků celotáborové hry a předání cen. Vítězem celotýdenního klání se stala družina Jednoočko pod vedením Radima Macháně a Madlén Petráčkové. Tečkou za celým letošním táborem byl závěrečný oheň, při kterém hned pět z nás složilo slavnostní slib Pathfindera.

Věříme, že všichni, děti i vedoucí, si letošní tábor pořádně užili, určitě je na co vzpomínat.

                                                                                                                                                          Pavla Kafková a Honza Bezděkovský

Foto z tábora lze stáhnout zde: https://honzabez.rajce.idnes.cz/Tabor_2012/

Video z tábora lze stáhnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=sTi3fQQzfqU&list=UUrkuvEUbM6bVScVIsLvVVcA&index=1&feature=plcp

 

Instagram

.