Reportáž: 20. výročí založení oddílu

23. 4. 2016 jsme měli ve sboru Praha – Smíchov možnost prožít velmi neobvyklou a netradiční sobotu. Probíhala totiž oslava 20. výročí založení a existence našeho smíchovského oddílu Klubu Pathfinder.

Dopolední program této „narozeninové“ oslavy byl ve znamení dětské bohoslužby s mottem „Já jsem ta cesta“. Do jejího průběhu se mohly naše děti zapojit řadou různých způsobů a forem (včetně přednesu sborových oznámení). Během úvodního songservisu zaznělo několik chval v podání starších dětí. Ty byly prokládány čtením z Bible. Součástí programu bylo i několik dalších hudebních a pěveckých příspěvků. Netradiční složkou programu byl příběh pro dospělé v podobě divadelní scénky starších dětí s názvem „Plavat na Havaj“. Ta nám měla připomenout, že do nebe se nemůžeme dostat vlastními silami, ale jen díky našemu vztahu k Ježíši. Poté na nás již čekalo kázání v podání br. Romana Buchtela, vedoucího oddělení dětí při ČS CASD a místopředsedy Klubu Pathfinder. Ten se nejprve snažil příběhem o zajíci a lišce oslovit ty úplně nejmenší. Poté došlo i na starší posluchače, kteří mohli přemýšlet o tom, co na cestu do Božího království vlastně potřebujeme.

Zajímavým prvkem programu byla speciální sbírka, kterou oddíl Penguins uspořádal ve spolupráci s Nadací ADRA. Po celý den proto po sboru chodil oddílový maskot tučňák Penguin s kasičkou, který vybíral od příchozích nějaký ten drobný příspěvek na podporu čtyřleté Kristýnky Heráňové z Chomutova. Ta má již od narození kombinované postižení autistického typu.  Vybraná částka, která se vyšplhala až na 9 285,- Kč, bude použita na alespoň částečnou úhradu terapie, na kterou Kristýnka dochází a která není hrazena zdravotní pojišťovnou. Moc tímto děkujeme všem ochotným dárcům, protože právě díky nim dostala naše akce další rozměr.

Po skončení dopolední bohoslužby jsme mohli prožít příjemné chvíle při agapé u bohatě prostřeného stolu. Moc nás přitom potěšilo, že jsme se při této příležitosti mohli setkat a popovídat si i s řadou lidí, kteří tak často do našeho společenství sboru nechodí. Všem, kteří se podíleli na přípravě pohoštění, opět moc děkujeme.

Na odpoledne byl připraven vzpomínkový program moderovaný Petrem Havlíčkem a Martinem Marušákem, našimi dlouholetými táborovými vedoucími a zároveň pamětníky z generace prvních Kolibříků. Program byl rozdělen do 6 bloků, které měly připomenout nejdůležitější milníky naší oddílové činnosti. Jejích součástí byl vždy rozhovor s vybranými hosty a promítání fotek za doprovodu hudebních či pěveckých příspěvků jednotlivců či skupin reprezentující příslušnou generaci.

S Jaroslavem Bartošem (Penguinem) a Radkem Jonczy jsme mohli v úvodu zavzpomínat na to, jaké byly úplné začátky naší oddílové činnosti. Dalšími hosty programu byly Kateřina Neudertová-Hellebrandová, Stanislav Tumis, David Špinar, Martina Bartošová, Jean Dvořáček, Karel Kohút a Lenka Pešková (Cácorka). Postupně jsme si připomenuli dobu, kdy v našem oddíle fungovala silná generace mládežníků zvaná Veverky, neméně početná skupina Rytíři a Origami a vzpomněli si i na generaci prvních Kolibříků, z nichž se do dnešních dnů vyklubala generace současné mládeže. Posledními hosty programu byli současný vedoucí oddílu Jan Bezděkovský a jeho zástupce Jakub Fraj, kteří se s přítomnými podělili o svůj pohled na současné i budoucí směrování oddílu.

Z hudebních příspěvků, které během programu zazněly, udělala jistě radost písnička Houpavá v podání dětí tvořících v minulosti dětskou skupinu Smích. Silným zážitkem nejen pro rodiče dotyčných „dětí“ pak bylo spontánní vystoupení početné skupiny Veverek a Kun s písní Dobrořeč duše má Hospodinu. Ale těch hudebních a pěveckých vrcholů nabídl program mnohem více. Všem, kteří se aktivně zapojili a oživili tak celý vzpomínkový program, moc děkujeme.

Před tím, než jsme odpolední program zakončili zpěvem Hymny Klubu Pathfinder, nás krátkou promluvou oslovil Josífek Dvořák. Zdůraznil přitom, že smysl Pathfinderu je v tom zprostředkovávat setkání Písma a dětí a svou promluvu zakončil parafrází textu Áronského požehnání: „Ať se na tebe Hospodin usmívá a přitakává tvému místu pod sluncem.“

Jsme moc rádi za to, že se na nás Hospodin „usmíval“ po celých těch 20 let naší oddílové činnosti na Smíchově a že požehnal i přípravu a realizaci této „narozeninové“ akce. Z ohlasů, které jsme dostali a za které moc děkujeme, si myslíme, že se akce velmi líbila, a tak se těšíme, že ji za dalších 10 nebo 20 let zase zopakujeme.

Oddíl Penguins

Instagram

.