Registrace 2019

Vážení minulí, současní či budoucí členové našeho oddílu, vážení rodiče, vážení přátelé,

chtěl bych Vám poděkovat za to, že jste se zapojovali do činnosti našeho oddílu v roce 2018 a také bych Vám chtěl popřát vše dobrého do nového roku. V roce 2019 nás kromě pravidelných úterních schůzek čeká mnoho víkendových akcí, o kterých se dočtete na webu našeho oddílu (https://kp-penguins.webnode.cz/), letní tábor (hned první týden prázdnin) a evropské Camporee (přelom července a srpna).

Naše činnost by nebyla možná bez podpory ústředí Klubu Pathfinder, díky kterému můžeme čerpat dotace z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, bez podpory Sboru CASD Praha Smíchov, který nám poskytuje zázemí a finanční podporu, bez podpory Magistrátu hl. města Prahy, který nám v loňském roce přidělil grant na nákup materiálu a hlavně bez podpory vedoucích, kteří věnují našemu oddílu desítky hodin svého času bez nároku na odměnu. Díky i Vám, rodičům, kteří nás podporujete důvěrou v činnost, kterou s Vašimi dětmi realizujeme.

Je tu leden nového roku a to nevěstí nic jiného než registraci členů Klubu Pathfinder pro rok 2019. Kromě toho, že díky registracím jsme schopni vyhotovovat různé statistiky a přehledy, slouží registrace i k výběru registračního poplatku, díky kterému můžeme kofinancovat dotace od MŠMT. Za každého registrovaného člena odvedeme na ústředí 200,- Kč jako registrační poplatek, ale během roku za takového můžeme čerpat až 500,- Kč v dotaci. Tyto finance tvoří základ pro naše hospodaření, pro tvorbu zázemí a pro to, abychom mohli udržovat cenu našich akcí na velmi nízké úrovni.

Proto bych Vás chtěl poprosit, abyste zvážili registraci i pro rok 2019. Budeme rádi za každého člena, který nás podpoří osobně, finančně a nebo alespoň symbolicky právě cestou registrace do Klubu Pathfinder. Mimo jiné je možné pro členy Klubu Pathfinder čerpat slevu až 200,- Kč na naše letní tábory nebo několik tisíc na evropské Camporee.

Za každou osobu registrovanou v Klubu Pathfinder je třeba mi dodat následující:

Registrační poplatek

Letos je registrační poplatek 200,- Kč za každou osobu. Prosím o zaslání poplatku na bankovní účet následujícím způsobem:

  • č. účtu: 3361740227/5500 (POZOR! ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!)
  • zpráva pro příjemce: příjmení registrovaných

Registrační karta

Nejdříve si prosím přečtěte informace o nakládání s osobními údaji v KP (v příloze tohoto mailu). Následně pečlivě vyplňte registrační kartu (také v příloze) z obou stran a na obou stranách podepište. Kartu mi pak doručte jedním z následujících způsobů:

  • ve sboru: osobně mně, Honzovi Bezděkovskému, Samovi Dolejšovi nebo Jardovi Bartošovi
  • na schůzce: osobně vedoucím družin
  • poštou: dopisem na adresu Klub Pathfinder, Peroutkova 57, 150 00 Praha 5
  • elektronicky: mailem poslat sken na adresu fraj@pathfinder.cz

Celou registraci je třeba provést nejpozději do 31. 1. 2019. Prosím, pokuste se mi doručit jak registrační poplatek tak registrační kartu do tohoto data. Vzhledem k počtu členů našeho oddílu, který dosahuje 100 členů, je pro mě velmi komplikované obcházet každého z Vás osobně.

Díky za spolupráci :-)

Za oddíl Penguins Jakub Fraj

Informace o zpracování os. údajů v KP.pdf

Reg. karta KP.pdf

Výroční zpráva KP za rok 2017

Instagram

.