Informace k táboru 2024

Vážení rodiče přihlášených dětí,

zasílám Vám další informace k táboru pořádanému naším oddílem .

Doprava a předání dětí

Nedělní příjezd na tábor prosím naplánujte mezi 16:00 a 17:00.

Odkaz na on-line mapy kudy se k nám z náměstí v Raspenavě dostanete je zde. Existují i jiné cesty na tábořiště, ale i s ohledem na Vaše vozy a systém předávání dětí použijte námi popsanou cestu.

Instrukce Vás zavedou na lesní/polní křižovatku cest, kde budou čekat naši vedoucí a požádají Vás, abyste zde nechali automobily. Cesta dál je slepá a zpět byste se již nemuseli dostat. Automobil dejte ke straně tak, aby se další automobily mohly točit a jezdit zpět.

O 100 metrů dál u mostu (který je pro automobily neprůjezdný) Vás bude čekat zdravotník a další vedoucí. Zdravotník prohlédne dítě a převezme dokumentaci (kartičku pojištěnce či její kopii, potvrzení od lékaře a bezinfekčnost). Prosíme, abyste platby poslali primárně převodem před táborem. Chceme se vyhnout předávání hotovosti na místě. Pokud zdravotník potvrdí, že dítě nejeví známky onemocnění, dítě převezmeme a vedoucí ho doprovodí do tábořiště. 

Vyzvednutí dětí po skončení tábora proběhne v neděli mezi 9:30 a 11:00 hodin.

Co s sebou

Zde najdete přehled toho, co si vzít na tábor: https://www.kp-penguins.cz/tabory/co-s-sebou/

Přibalte svým dětem něco k nedělní večeři. Společné jídlo plánujeme až od pondělní snídaně.

Potvrzení

Vzhledek tomu, že platnost lékařského posudku je dva roky od data vystavení, můžete předložit i ten z loňského roku, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Pokud jde o formulář k bezinfekčnosti, chceme Vás požádat o jeho vyplnění s datem předání dítěte. Žádáme Vás, abyste si důkladně pročetli, co podepisujete a abyste v případě podezření, že bezinfekčnost nesplňujete, nechali Vaše dítě doma. Platbu za tábor v tomto případě samozřejmě vrátíme.

Dále pro neregistrované děti v KP je nutné odevzdat podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Seznam plateb

Prosíme všechny kteří ještě nezaplatili, aby tak provedli co nejdříve, aby platba při nástupu na tábor byla na našem účtu.
Seznam přihlášených a plateb najdete zde: https://www.kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/

Informace v průběhu tábora

Během celého tábora můžete sledovat náš facebookový účet, kde budeme pravidelně informovat o průběhu tábora včetně fotek z aktuálního dění. Pokud by někdo z Vás neměl možnost přístupu na facebook, je možné na vyžádání zasílat foto na WhatsApp.

Pokud byste měli nějaké dotazy, určitě dejte vědět. Nevylučuji, že jsem mohl na něco zapomenout.

Jan Bezděkovský 

Instagram

.