Pravidla pro obnovení schůzek

Pravidla pro pořádání schůzek oddílů od 1. 6. 2021

Abychom mohli obnovit naší oddílovou činnost, je třeba dodržovat následující pravidla. Vzhledem k velikosti našich družin předpokládáme aplikaci pravidel pro skupiny větší než 10 osob. Je tedy nutné prokázat se testy - viz níže.

1       Respirátory

1.1       Uvnitř

·      Respirátory uvnitř vždy.

1.2       Venku

·      Respirátory venku pouze při rozestupech menších než 2 metry (pokud se nejedná o pohybovou aktivitu, tam není ochrana dýchacích cest povinná ani při menších rozestupech).

2       Volnočasová činnost nejvýše 10 osob

·      Bez testů se mohou scházet skupiny nejvýše 10 osob (bez ohledu na věk). Scházet se mohou uvnitř i venku.

·      Platí ochrana dýchacích cest jako pro běžnou veřejnost, tedy povinnost ochrany uvnitř vždy a venku jen v případě, že jsou si navzájem blíže než 2 metry. V průběhu pohybové aktivity není povinná ochrana dýchacích cest ani při vzdálenosti menší než 2 metry.

3       Volnočasová činnost skupiny více než 10 osob

·      Může se setkávat až 50 osob uvnitř nebo až 100 osob venku.

·      Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. O testech a alternativách níže. Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, oddíl neumožní účast na setkání.

·      Platí ochrana dýchacích cest jako pro běžnou veřejnost, tedy povinnost ochrany uvnitř vždy a venku jen v případě, že jsou si navzájem blíže než 2 metry. V průběhu pohybové aktivity není povinná ochrana dýchacích cest ani při vzdálenosti menší než 2 metry.

·      Oddíl musí vést evidenci účasti na setkáních osob (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů. Oddíl nemusí uchovávat doklady o absolvování testů, ty slouží pouze vedoucímu akce pro umožnění účasti daného účastníka.

4       Povolené testy (a alternativy)

·      Každá osoba účastnící se setkání více než 10 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:

o   předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami

o   předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami

o   čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami - toto se obdobně vztahuje i na ve škole či školském zařízení prováděné PCR testy, jen se 72 hodin mění na 7 dnů

o   absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem

o   předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny

o   předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní (ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

o   předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

·      Test z lékárny (podle bodu 4), resp. test, který je „určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,“ musí proběhnout před zraky vedoucích daného setkání.

 

Ke stažení níže:

Pravidla pro pořádání schůzek oddílů.pdf

Instagram

.