Pečeme pro zdravotníky a pečovatele o seniory, přidáte se k nám?

Pečeme pro zdravotníky a pečovatele o seniory, přidáte se k nám?   

Když se v úterních Událostech na ČT 1 objevila reportáž o tom, jak jeden skautský oddíl organizuje jako formu poděkování a povzbuzení pečení dobrot pro zdravotníky, byl to zajímavý impuls se zamyslet, zda bychom v našem oddíle nezkusili něco podobného. Slovo dalo slovo, a protože reakce mnohých našich vedoucích byla více než skvělá, rozhodli jsme se, že zkusíme něco v podobného skutečně zorganizovat. Momentálně jsme v kontaktu se dvěma nemocnicemi a jedním domovem pro seniory a náš nápad se jim moc líbil. 

Velmi nás povzbudila první odezva některých rodičů na našem oddílovém facebooku. Moc za to děkujeme! Chceme Vás ale oslovit i prostřednictvím tohoto článku a dát Vám možnost se zapojit. Pokud by kdokoliv (nemusí se jednat jen o rodiče dětí z oddílu) měl zájem nám s touto dobrovolnickou aktivitou pomoct a něco dobrého upéct, kontaktujte Honzu Bezděkovského (jan.bezdekovsky@pathfinder.cz, tel.: 607 640 529).

Počítejte s tím, že příprava a následný rozvoz by probíhal v neděli 22. listopadu. Způsob předání a následné distribuce dobrot budeme sami organizovat, tak nemusíte nic nikam vozit. Vše bude ale ještě upřesněno konkrétním zájemcům v průběhu týdne. 

Za oddíl Penguins Honza Bezděkovský 

Instagram

.