Odborná práce: Kompetice a kooperace ve hře

Jedna z vedoucích působících v našem oddíle, Pavla Kafková, napsala v rámci svého studia na pražském Gymnáziu Nad Alejí odbornou práci zabývající se problematikou typologie her a jejich využití konkrétně v prostředí skautských schůzek - konkrétně tedy schůzek Klubu Pathfinder.

Práce byla založená nejen na literární rešerši, ale i na dotazníkovém šetření mezi jednotlivými vedoucími a na konkrétním pozorování v rámci schůzky. Práce byla přihlášená do soutěže v rámci Středoškolské odborné činnosti. Budeme držet palce, aby uspěla.

Práce je k nahlédnutí zde - Kompetice a kooperace ve hře.pdf (1,6 MB).

Instagram

.