Navýšení členského poplatku na rok 2018

V roce 2018 došlo k navýšení členského poplatku za každého registrovaného člena Klubu Pathfinder z minulých 100,- Kč na 200,- Kč. V tomto článku bychom chtěli představit, proč k takovému navýšení došlo a k čemu je vlastně členský poplatek využívaný. Věříme, že se nám podaří osvětlit tuto problematiku.

Důvod zvýšení členského poplatku

  • Členský poplatek se od založení KP v roce 1995 zvýšil ze "základní" stovky až nyní. Když by se to spočítalo, díky inflaci se stovka v roce 1995 rovná hodnotě 200,- Kč v letošním roce.
  • Vedení KP se rozhodlo členský poplatek navýšit alespon o inflaci, aby mělo k dispozici nějaké "volné" finance, které může využít dle své rozvahy oproti ostatním financím - dotacím. Dotace totiž vyžadují kofinancování a je nutné někde sehnat tuto částku.
  • V roce 2015 získal KP dotaci z MSMT ve výši cca 1 milion Kč. V roce 2017 byla tato dotace již 1,4 milionu Kč. Ve chvíli, kdy je podmínkou této dotace 30% kofinancování z jiných zdrojů, je navýšení registračních poplatků nutným krokem.

Využití členského poplatku

  • Každý oddíl má svůj rozpočet z dotací od MŠMT. Rozpočet oddílu se vypočítává dle počtu registrovaných členů podle určitého vzorce - v letošním roce je to nějakých 400,- Kč za každou registrovanou osobu.
  • Rozpočet oddílu se dá využívat na náklady spojené s realizací akcí a táborů a také na nákup materiálu pro oddílovou činnost.
  • V případě využití dotací na akce je to obvykle tak, že se díky penězům z dotací sníží částka, kterou by za akci museli rodiče platit. Víkendová akce by obvykle stála 300-600,- Kč za každou osobu. Díky dotacím běžně vybíráme 150-300,- Kč na osobu. Tím jsou naše akce dostupné širokému spektru lidí, kteří by si nemohli dovolit jezdit s námi na každou akci.
  • V případě využití dotací na nákup materiálu (nebo např. na rekonstrukci klubovny) je nutné k čerpané částce sehnat spolufinancování ve výši minimálně 30% nákladů, což je docela dost. Od letošního roku se díky zvýšení členského poplatku toto spolufinancování řeší právě z těchto poplatků a oddíly můžou využívat celou částku bez nutnosti hledat další finanční zdroje. V případě mnoha oddílů se na spolufinancování podíleli vedoucí v oddíle, kteří už tak oddíl dotovali z vlastní kapsy.
  • Další důležitou věcí je, že mimo využití dotací pro účely akcí, táborů a nákupu materiálu do našeho oddílu je také možnost využívat dotace pro naší mládež. V minulosti se takto dotace využívala na nějaké mládežnické akce.
Instagram

.