Letní dům: Kampaň VypestujSiPrezidenta.cz

Určitě víte, že náš oddíl si nežije jen pro sebe, ale snaží se být prospěšný i svému okolí. V minulosti jsme podpořili několik zajímavých charitativních projektů nebo se podíleli na sbírkách za dobrým účelem a dnes bychom vám chtěli představit kampaň pořádanou organizací Letní dům na podporu terapeutické práce s dětmi nebo jejich rodiči. Více na webu kampaně - https://vypestujsiprezidenta.cz/.

Instagram

.