Jak jsme absolvovali plavbu na raftech a pátrali po skladu s námořnickým „vybaveníčkem“ - reportáž z březnové oddílové akce

Minulý víkend (9. – 10. března) se v rámci našeho celoročního putování na Rajské ostrovy uskutečnila další oddílová víkendová akce.

Zahájili jsme ji sobotu v podvečer návštěvou Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči, abychom se zde jednak, v rámci ekologické výchovy našich malých námořníků, něco blíže dozvěděli o koloběhu vody ve vodárenství, a zejména abychom ve zdejší usazovací nádrži absolvovali jízdu na raftu. Po absolvování tohoto „námořnického tréninku“ jsme se vrátili do klubovny, kde na děti už čekala večeře připravená Stáňou Sotlovou a po ní pak následoval večerní program. V jeho rámci jsme se s dětmi nejprve krátce zamysleli nad prvním bodem desatera a poté jim pustili kreslený film Desatero božích přikázání.

V neděli ráno jsme vyrazili autobusem do Prostřední Lhoty poblíž Slapské přehrady. Již cestou jsme se při pohledu z okénka nestačili divit, jak pěkné počasí se nám venku začíná dělat. Podle původní předpovědi mělo být zataženo a deštivo. Nám však za celý den nejen nespadla jediná kapka, ale dokonce jsme si i užili trochu sluníčka. Pán Bůh nám prostě, jako na akcích Pathfinderu již tradičně, zase jednou přál.

Po příjezdu do Prostřední Lhoty jsme v batohu Jirky Bezděkovského objevili zprávu, ve které si nějací dva „týpci“ (Igor a Pepa) sdělovali informaci o existenci nějakého skladu s námořnickým materiálem, který by se někde zde měl nacházet. Děti se hned vydaly sklad hledat, ale ač hledaly sebevíc, nic nenašly. Jeden zdejší občan nám však sdělil, že veškerý námořnický materiál byl přemístěn do skrýše poblíž nedaleké štoly sv. Josefa. Tak jsme se tam po značené turistické stezce vydali. Trošku jsme cestou bloudili, a možná i proto jsme na místě určeném nenašli nic víc než výsměšný vzkaz: „Byli jsme tu, a vy nemáte nic….“.  A taky „krvavou“ stopu, která nás po pár stovkách metrů přivedla na kraj lesa, kde jsme narazili na dva vysmáté chlápky, co nás při hledání námořnického materiálu předběhli. Ti dětem sdělili, že jim vybavení předají, pokud jim (i sobě) uvaříme něco dobrého k jídlu. K dispozici jim dali suroviny k uvaření bramborové a gulášové polévky a taky dva plynové vařiče a kotlíky. Poté, co jsme si všichni pochutnali na polévce, jsme se přemístili do Mokrska, kde nám nedostatek času bohužel již neumožnil podívat se na zdejší rozhlednu. I tak si myslím, že se nám celá výprava velmi vydařila a že si ji naše děti užily. Litovat tak jistě mohou ti, co se jí z různých důvodů nezúčastnili.

Instagram

.