Jak jsme absolvovali hornický výcvik – reportáž z letošního ročníku oblastní akce ZS „12. klíčů“

Ve dnech 5. -7. dubna 2013 jsme s dětmi z oddílu vyrazili na tradiční akci oblasti Zlatý střed s názvem „12 klíčů“, která se koná vždy v určitém městě či regionu středních Čech a jejímž cílem je seznámit děti s historií i současností daného místa.

Letošní ročník této akce uspořádal ve Vinařicích oddíl Zebry z Kladna a tak bylo vcelku logické, že se celá akce nesla v duchu jedné z nejvýraznějších tradic zdejšího regionu – hornictví. Toto téma předznamenaly již přípravy děti na akci. Od organizátorů dostaly děti za úkol přivést sebou vlastnoručně vyrobený a vyzdobený hornický kahan a to s využitím malé skleničky, drátku a svíčky.

K oficiálnímu zahájení celé akce došlo v pátek večer a za účasti jednoho místního občana v historickém hornickém oděvu pro slavnostní příležitosti, který nám povyprávěl něco o tradici hornictví na Kladensku. Poté mezi nás zavítal Dawy, tentokrát pro změnu v pracovním hornickém oděvu a s řadou typických hornických rekvizit a pomůcek (např. přilba, lampa, sebezáchranný přístroj apod.). Od něho jsme se mohli dozvědět nejen o jeho osobní zkušenosti z návštěvy dolu na Ostravsku, ale hlavně o tom, v čem se tato zkušenost podobá naší křesťanské víře.

V sobotu dopoledne došlo k rozdělení dětí do šesti skupinek pojmenovaných podle zdejších dolů (např. Mayrau, Bresson, Ronna nebo Max). Prvním úkolem bylo vyrobit si vlastní erb a uvažovat při tom o tom, co děti v dané skupině spojuje. Během další krátké aktivity si mohli děti zahrát na hornického záchranáře. V druhé části dopoledne mezi nás opět přišel Dawy v hornickém oděvu (a tentokrát i s dýchacím přístrojem na zádech) a pokračoval ve svém pátečním zamyšlení o paralelách mezi hornictvím a naší křesťanskou vírou. Konkrétně hovořil o tom, jak byli horníci často vystaveni různým nebezpečným situacím (jako např. zával dolu), při nichž museli spoléhat na pomoc záchranářů, a přirovnal to k naší situaci, kdy jako křesťané s nadějí očekáváme na příchod toho největšího „záchranáře“ - Ježíše Krista.

V sobotu odpoledne jsme vyrazili na Vinařskou horu, kde na 11 stanovištích proběhla hra, při níž děti plnily různé nápadité úkoly spojené nejen s tématikou hornictví, ale i s řadou dalších zajímavostí zdejšího okolí (např. hokejová tradice na Kladně, kladenské slévárenství, první škola na českém území v Budči, vypálené Lidice, věznice ve Vinařicích). Večer se pak ještě uskutečnila krátká noční bojovka, během níž měly jednotlivé skupiny vyrazit do terénu, zachránit zde jednoho „zavaleného“ vedoucího a získat od něj informace o dovednostech, které by měl správný horník ovládat. Měly si tak uvědomit, že správný horník nepotřeboval jen vynikat ve fyzické zdatnosti, ale musel znát mj. základy první pomoci a vyznat se ve stavitelství, ekonomii a horním právu.

Neděle byla ve znamení návštěvy hornického skanzenu „Důl Mayrau“. Během ní jsme mohli navštívit tzv. „řetízkovou“ šatnu, prohlédnout si některé stroje a vybavení používané horníky, či absolvovat překážkovou dráhu v hornickém výcvikovém prostoru, tzv. dýmnici. Nahlédli jsme krátce i do jedné zdejší štoly.

Poté už následovalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání pamětních osvědčení o absolvování hornického výcviku. Ty budou dětem připomínat nejen to, jak šikovně zvládly všechny svěřené úkoly, ale i to, jak povedené a organizačně výborně zvládnuté akce se mohly zúčastnit. Naše poděkování proto patří Ivetě Paierové a vůbec celému kladenskému organizačnímu týmu. 

Instagram

.