Informace k táborům

Vážení přihlášení na naše letní tábory,

tento týden jsme uzavřeli přihlašování na naše tábory. Po finálním součtu se Tábora ZS (12.-19.7.) zúčastní 50 dětí a Tábora ZS Speciál (19.-26.7.) 32 dětí. Jde o zatím největší zájem o naše tábory a z kapacitních důvodů již nyní nemůžeme další zájemce přijmout.

V neděli 21. 6. chceme uspořádat předtáborové setkání. Tentokrát formou celodenní výpravy. Informace Vám rozešleme v pondělí.

Organizační informace o táboru Vám zašleme v týdnu před táborem, nicméně nyní bychom chtěli upozornit na věci, které budou trochu atypické pro letošní ročník:

  • V letošním roce nebudeme organizovat hromadnou dopravu účastníků na tábořiště. Vycházíme z doporučení ministerstva zdravotnictví pro letní tábory, které nedoporučuje používat hromadné dopravní prostředky. Uvědomujeme si, že ne všichni můžete zařídit dopravu svých dětí sami, proto cca 14 dní před tábory vytvoříme tabulku, skrze kterou půjde propojit ty z Vás, kdo budou mít volnou kapacitu v autech s těmi, kteří budou mít zájem této kapacity využít.
  • V souvislosti s hygienickými opatřeními musí být mezi jednotlivými tábory 8 hodin tábořiště neobsazené a dezinfikované. Proto bude příjezd na tábory stanovený mezi 17:00 a 18:00 hodin (prosíme, nejezděte ani dříve ani později - rádi bychom tábor začali co nejdříve) a naopak ukončení tábora a vyzvednutí dětí bude mezi 8:00 hodin a 9:30 hodin.
  • V letošním roce bude kladen důraz i na různá potvrzení. Dítě, které nebude mít příslušná potvrzení, nebudeme moci přijmout na tábor. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti musí být z letošního roku (původně jsme avizovali, že musí být nejdéle z května, nicméně nakonec jsme se rozhodli tento časový úsek rozšířit) a musí na něm být jasně napsáno, že dítě prošlo všemi povinnými očkováními. Potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodičem pak musí být datováno k datu zahájení tábora. V letošním roce nebudeme přijímat žádné dítě s příznaky onemocnění. Dále je třeba odevzdat kartičku pojištěnce nebo její kopii. Před zahájením tábora bude provedena kontrola zdravotního stavu dětí naším zdravotníkem včetně kontroly teploty bezkontaktním teploměrem (k tomu ještě zašleme bližší informace - zatím se nám doporučení jeví tak, že předání dětí a jejich kontrola proběhne mimo tábořiště a do něj již budou vstupovat jen děti bez rodičů).
  • Nyní pracujeme na dalších interních zásadách vycházejících z doporučení ministerstva zdravotnictví týkající se pořádání letních táborů. Určitě počítáme s aplikací dezinfekcí na ruce a povrchy, zvýšená hygienická opatření na WC, umývárnách, v kuchyni, jídelně a během zásobování. V letošním roce plánujeme omezit kontakt s osobami mimo tábor na minimum (přepady, návštěvy...). Pokud byste měli například požadavek ohledně toho, aby sourozenci sdíleli společně jeden stan, budeme se snažit vyjít vstříc.

Přehled přihlášených včetně plateb (průběžně se snažíme doplňovat) najdete zde: https://www.kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/

S pozdravem

Jakub Fraj
vedoucí oddílu Penguins

Instagram

.