Informace k potáborovce

Vážení členové oddílu,

níže pro Vás máme bližší informace o potáborovém setkání:

  • Sejdeme se na Smíchovském nádraží v 16:50 hodin - jako vždy u pokladen. Na místě vybereme 200,- Kč účastnický poplatek a vlakem v 17:21 vyrazíme do Berouna.
  • Zpátky se vrátíme na Smíchovské nádraží vlakem z Berouna v 14:42 hodin.
Při předání dětí je nutné prokázat svou bezinfekčnost - viz níže:
 
Způsoby prokázání bezinfekčnosti
Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:
  • předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  • předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
  • předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  • předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin)
  • předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše)
  • čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (možný vzor čestného prohlášení )
  • absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce)

 

Instagram

.