Čerstvé předtáborové informace

Vážení rodiče přihlášených dětí,

zasílám Vám další informace k táboru pořádaném naším oddílem .

Doprava a předání dětí

Nedělní příjezd na tábor prosím naplánujte mezi 15:30 a 16:30.

Odkaz na on-line mapy kudy se k nám z náměstí v Hejnicích je zde. Existují i jiné cesty na tábořiště, ale i s ohledem na Vaše vozy a systém předávání dětí použijte námi popsanou cestu.

Instrukce Vás zavedou na lesní/polní křižovatku cest, kde budou čekat naši vedoucí a požádají Vás, abyste zde nechali automobily. Cesta dál je slepá a zpět byste se již nemuseli dostat. Automobil dejte ke straně tak, aby se další automobily mohly točit a jezdit zpět.

O 100 metrů dál u mostu (který je pro automobily neprůjezdný) Vás bude čekat zdravotník a další vedoucí. Zdravotník prohlédne dítě a převezme dokumentaci (kartičku pojištěnce či její kopii, potvrzení od lékaře a bezinfekčnost). Prosíme, abyste platby poslali primárně převodem před táborem. Chceme se vyhnout předávání hotovosti na místě. Pokud zdravotník potvrdí, že dítě nejeví známky onemocnění, dítě převezmeme a vedoucí ho doprovodí do tábořiště. V letošním roce sice neplatí tak striktní požadavky hygieny ohledně předání dětí mimo tábor, přesto vstup rodičů na tábořiště při předání dětí budeme povolovat jen ve výjimečných (a předem ohlášených) případech.

Vyzvednutí dětí proběhne v neděli mezi 9:00 a 10:30 hodin.

Co s sebou

Zde najdete přehled toho, co si vzít na tábor: https://www.kp-penguins.cz/tabory/co-s-sebou/

Přibalte svým dětem něco k nedělní večeři. Plánujeme jen menší jídlo (ne plnohodnotnou večeři). 

Potvrzení

Vzhledek tomu, že platnost  lékařského posudku  je dva roky od data vystavení, můžete předložit i ten z loňského roku, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Pokud jde o formulář k bezinfekčnosti, chceme Vás požádat o jeho vyplnění s datem předání dítěte. Žádáme Vás, abyste si důkladně pročetli, co podepisujete a abyste v případě podezření, že bezinfekčnost nesplňujete, nechali Vaše dítě doma. Platbu za tábor v tomto případě samozřejmě vrátíme.

Seznam plateb

Seznam přihlášených a plateb najdete zde: https://www.kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/

Pokud byste měli nějaké dotazy, určitě dejte vědět. Nevylučuji, že jsem mohl na něco zapomenout.

Jan Bezděkovský 

Instagram

.