Čerstvé předtáborové informace

Vážení rodiče přihlášených dětí,

zasílám Vám další informace k našim dvěma táborům. Pro upřesnění (Tábor ZS pro mladší dětí proběhne 12. – 19. 7. a Tábor ZS Speciál pro starší děti proběhne 19. – 26. 7.).

Doprava a předání dětí

Nedělní příjezd na tábor prosím naplánujte mezi 17:00 a 18:00 hodin. Vzhledem k požadavkům hygieny to nelze udělat dříve a vzhledem k tomu, že chceme již v neděli zahájit náš program, to zase nejde později. Moc vás tedy prosíme, abyste tuto časovou výseč dodrželi.

V příloze naleznete pdf s mapami, kde je vyznačeno, kudy se k nám z náměstí v Hejnicích dostanete. Zde je i odkaz na on-line mapy https://mapy.cz/s/pefehasofa. Existují i jiné cesty na tábořiště, ale i s ohledem na Vaše vozy a systém předávání dětí použijte námi popsanou cestu.

Instrukce Vás zavedou na lesní/polní křižovatku cest, kde budou čekat naši vedoucí a požádají Vás, abyste zde nechali automobily. Cesta dál je slepá a zpět byste se již nemuseli dostat. Automobil dejte ke straně tak, aby se další automobily mohly točit a jezdit zpět.

O 100 metrů dál u mostu (který je pro automobily neprůjezdný) Vás bude čekat zdravotník a další vedoucí. Zdravotník prohlédne dítě a převezme dokumentaci (kartičku pojištěnce či její kopii, potvrzení od lékaře a bezinfekčnost). Prosíme, abyste platby poslali primárně převodem před táborem. Chceme se vyhnout předávání hotovosti na místě. Pokud zdravotník potvrdí, že dítě nejeví známky onemocnění, dítě převezmeme a vedoucí ho doprovodí do tábořiště. V letošním roce tedy v souladu s požadavky hygieny předání proběhne mimo tábor.

Vyzvednutí dětí proběhne v neděli mezi 8:00 a 9:30 hodin (musíme zajistit 8 hodin prostoru na tábořišti bez účastníků).

Slíbil jsem možnost sdílení informací o společné dopravě a zde jsou:

  • Formulář pro ty, kdo nabízí dopravu: https://forms.gle/sdyjfuqkkSxPAjmAA
  • Tabulka pro ty, kteří dopravu hledají (do této tabulky se propíší data z formuláře): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PlVu2n2u_pVZ2cBRxpKUdiNUKRgAgkJWXyC-DbDufFA/edit?usp=sharing

Tabulka sbírá data v reálném čase, takže se její obsah bude v průběhu měnit dle toho, kdo bude dopravu nabízet.

Co s sebou

Zde najdete přehled toho, co si vzít na tábor: https://www.kp-penguins.cz/tabory/co-s-sebou/

V případě Tábora ZS (pro mladší děti) přibalte svým dětem něco k nedělní večeři. Plánujeme jen menší jídlo. V případě Tábora ZS Speciál (pro starší děti) s nedělní večeří počítáme, zde večeře není třeba.

Potvrzení

Připomínáme, že potvrzení od lékaře musí být z letošního roku a že musí obsahovat informaci o pravidelném očkování dítěte. Nejdříve tento požadavek vzneslo ministerstvo zdravotnictví, následně ho hlavní hygienička zmírnila na doporučení. Jsou lékaři, kteří argumentují tím, že posudek je dle zákona platný 2 roky. To je samozřejmě pravda, ale my jako organizátor můžeme přistoupit k dalším podmínkám účasti dětí na táboře, což jsme v letošním roce učinili. Klub Pathfinder vydal interní metodiku, která žádá potvrzení vydaná v letošním roce a my se s tímto požadavkem ztotožňujeme. Proto Vás prosím, abyste tento požadavek naplnili a případně lékařům vysvětlili, že musí vydat posudek aktuální. Lékař nevstupuje do vztahu organizátor – rodič. Pohybujeme se zde v režimu nad rámec zákonných požadavků a naplňujeme doporučení MZd. Uvědomujeme si, že je to pro Vás komplikace a omlouváme se za to.

Na bezinfekčnost jsme letos vydali nový formulář. Chceme Vás požádat o její vyplnění s datem předání dítěte. Letos o to více žádáme, abyste si pročetli, co podepisujete a abyste v případě podezření, že bezinfekčnost nesplňujete, nechali Vaše dítě doma. Platbu za tábor v tomto případě samozřejmě vrátíme.

Seznam plateb

Seznam přihlášených a plateb najdete zde: https://www.kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/

Mimořádná opatření

V případě, že dítě bude vykazovat příznaky onemocnění (jakéhokoliv), bude třeba, aby neprodleně odjelo domů. Počítejte tedy s touto možností. Pokud by u něj byla prokázána nákaza koronavirem, byl by zrušen celý tábor. Stejně tak si vyhrazujeme právo dítě poslat domů v případě, že by závažně porušovalo hygienická nařízení v rámci tábora. Věříme, že k ničemu z výše uvedeného nedojde, nicméně bychom byli rádi, kdybyste o těchto možnostech věděli.

Pokud byste měli nějaké dotazy, určitě dejte vědět. Je možné, že jsem na něco zapomněl.

Jakub Fraj

Instagram

.