Aktuality - obnovení činnosti, předtáborovka, tábory

Vážení přátelé oddílu Penguins,

mám pro Vás dobrou zprávu. Tento týden jsme se rozhodli obnovit naší schůzkou činnost. Počínaje úterkem 1. 6. budou standardně probíhat oddílové schůzky družiny Kolibříků, na které Vás srdečně zvu. Pokud se nic nezmění, závěrečná schůzka proběhne v úterý 22. 6. 
 
Do kalendářů si pak zapište i termín předtáborového setkání, které plánujeme na víkend 25. - 27. 6. Přesné informace o předtáborovém setkání zveřejníme 10 - 14 dní před akcí.
 
Schůzky standardně probíhají od 17:15 do 18:45 hodin. Chtěl bych Vás požádat, abyste dorazili s předstihem. Administrativa spojené s evidencí osob a testů nám může zabrat určitý čas a neradi bychom se zdržovali během samotné schůzky. Na místě budeme již od 17:00 hodin.
 
Pravidla pro pořádání schůzek jsme zveřejnili na našem webu. Chtěl bych zdůraznit, že vzhledem k počtům našich družin budeme aplikovat postup týkající se skupin nad 10 osob. Bude tedy nutné prokázat se negativním testem (či alternativami). Vše najdete přehledně popsané na našem webu https://www.kp-penguins.cz/news/pravidla-pro-obnoveni-schuzek/.
 
Pokud se plánujete přihlásit na naše letní tábory, je poslední chvíle - zbývají poslední místa. Kromě dvou táborů klasických letos organizujeme i tábor příměstský. Všechny informace včetně přihlašovadla najdete na našem webu https://www.kp-penguins.cz/.
 
Těším se na viděnou!

S pozdravem
 
Jakub Fraj
vedoucí oddílu Penguins

 

Instagram

.